مطالب مرتبط با کلید واژه

نظارت


امور اداری و منابع انسانی

رئیس امور اداری و منابع انسانی    آقای فرهاد خانلری داخلی 2216       وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی : - اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی. - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم ...

تدارکات

مسئول تدارکات  آقای حسن طالبی    شرح وظایف : 1. خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی  2. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده  3. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی  4. نظارت بر امورات مربوط به شغل و ...

مدارک و اسناد پزشکی

واحد رسیدگی اسناد پزشکی        شرح وظایف: 1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.  2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از ...

تاسیسات

مسئول تاسیسات: آقای سجاد پورولی داخلی 2444   شرح وظایف : 1.      انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها 2.      تهیه ...

نقلیه

مسئول واحد نقلیه آقای سهراب نجاتی   وظایف کلی واحد نقلیه بیمارستان عبارتست از: 1-ایاب و ذهاب کارکنان 2-ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی 3-انجام ایاب و ذهاب اداری بین بیمارستانی  اهم شرح وظایف مسئول واحد نقلیه : 1-          نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه . 2-         ...

ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...