مطالب مرتبط با کلید واژه

انجام


پس از سال ها مجدد عمل جراحی تومور مغزی در حالت هوشیاری در استان مرکزی صورت گرفت

پس از سال ها مجدد عمل جراحی تومور مغزی در حالت هوشیاری در استان مرکزی صورت گرفت

رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) از تکرار عمل جراحی تومور مغزی در حالت بیداری ( با حفظ ارتباط کلامی و انجام حرکات در اندام ها ) در این بیمارستان خبر داد .

ادامه مطلب

تدارکات

مسئول تدارکات  آقای حسن طالبی    شرح وظایف : 1. خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی  2. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده  3. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی  4. نظارت بر امورات مربوط به شغل و ...

نقلیه

مسئول واحد نقلیه آقای سهراب نجاتی   وظایف کلی واحد نقلیه بیمارستان عبارتست از: 1-ایاب و ذهاب کارکنان 2-ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی 3-انجام ایاب و ذهاب اداری بین بیمارستانی  اهم شرح وظایف مسئول واحد نقلیه : 1-          نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه . 2-         ...