برنامه های کاربردی

تعداد بازدید:۵۵۷

برنامه های کاربردی

●   مشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی
●   ارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دستیاری و دانشجویی
●   رفع ایرادات پروپوزالهای دانشجویی و دستیاری
●   داوری پروپوزال پایان نامه های دانشجویی و دستیاری به همراه تایید توسط مرکز

●   مشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقالات اساتید
●   کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آنهابه مقالات پژوهشی
●   برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
●   برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق،مقاله نویسی،جستجوی منابع و ...
●   برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های جستجوی الکترونیک

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۰