مطالب مرتبط با کلید واژه

اسهال


اسهال

اسهال چیست؟ زمانی که اجابت مزاج (مدفوع) شل و آبکی باشد، شما اسهال دارید. اسهال شایع است و گرچه احساس بدی به شخص می دهد، اما معمولا مشکل جدی نیست. اسهال معمولا دو تا سه روز طول می کشد، اگر به درمان ...