مطالب مرتبط با کلید واژه

نفخ


نفخ

نفخ شکم، دفع گاز و آروغ  دفع گاز، آروغ زدن و نفخ همگی وضعیت های طبیعی هستند. همانطور که بدن غذا را برای تولید انرژی تجزیه می کند، گاز در معده و روده کوچک تشکیل می شود. گاهی اوقات دفع گاز ...