مطالب مرتبط با کلید واژه

عروق کرونر


عروق کرونر

عروق کرونر

بیماری عروق کرونر قلب: بیماری عروق کرونر قلب که به آن تنگی عروق کرونر قلب یا بیماری قلبی هم می گویند اصلی ترین عامل مرگ و میر در آمریکا است و بیش از ۱۳ میلیون نفر در آمریکا از این بیماری ...