مطالب مرتبط با کلید واژه

بیماری های پوستی


سرخک

سرخک

بیماری سرخک یکی از مسری ترین بیماری های غفونی است، به طوریکه بیش از 90% افراد حساس در تماس نزدیک با بیمار آلوده می شوند. حدود 10% کل مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان زیر 5 سال در جهان به ...

آکنه بچه

روی گونه بچه من جوش درآمده است، آیا می تواند آکنه نوزادی باشد؟ تصویری از آکنه بچه بله ممکن است آکنه بچه باشد. آکنه نوزادی خیلی شایع است. آکنه ممکن است در زمان تولد وجود داشته باشد، اما اغلب اوقات چند هفته ...

تب خال

تب خال

  تب خال چیست؟ تب خال که تاول تب نیز نامیده می شود، تاول های پر از مایعی است که روی لب یا اطراف لب ایجاد می شود. تب خال ممکن است تکی یا خوشه ای ایجاد شود. علیرغم اسمش، تب خال هیچ ...

زردی یا یرقان

زردی یا یرقان چیست؟     پوست بچه من کمی زرد است، آیا این طبیعی است؟    بله، حدود 60 درصد نوزادان فول ترم که سر موقع دنیا می آیند دارای هاله زرد رنگی بر روی پوستشان هستند که به آن زردی یا یرقان گفته ...

کهیر

کهیر چیست؟  کهیر تورم نقطه ای از پوست است. معمولا کهیر خارش دارد. ممکن است به شکل ها و اندازه های مختلفی ظاهر شود، اما معمولا بخوبی حاشیه های آن مشخص است. وسط کهیر معمولا رنگ پریده تر از اطراف آن ...