مطالب مرتبط با کلید واژه " تب خال "


تب خال

تب خال

  تب خال چیست؟ تب خال که تاول تب نیز نامیده می شود، تاول های پر از مایعی است که روی لب یا اطراف لب ایجاد می شود. تب خال ممکن است تکی یا خوشه ای ایجاد شود. علیرغم اسمش، تب خال هیچ ...