مطالب مرتبط با کلید واژه

تاندونیت


تاندونیت

یعنی التهاب تاندون که همراه با پارگی های میکروسکوپی است.این ضایعه بیانگر یک پاسخ التهابی در داخل تاندون، بدون التهاب لایه خارجی آن است. استفاده بیش از حد از عضلات، مهمترین عامل تاندونیت محسوب میشود. درگیری تاندون ماهیچه های مفصل شانه با ...