مطالب مرتبط با کلید واژه " اطلاعات بیماران "


راهنمای بیماران

 راهنمای بیمار بستری از پذیرش تا ترخیص بیمار به بخش مربوطه مراجعه می کند و پس از تایید بخش با همراه به واحد پذیرش مراجعه می‌نماید.   مدارک مورد نیاز شامل ;کارت شناسائی دفترچه بیمه و دستور بستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود. نکته: درصورت ...

نحوه پذیرش

فرایند پذیرش بیمار در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) اراک    راهنمای بیمار بستری از پذیرش تا ترخیص بیمار به بخش مربوطه مراجعه می کند و پس از تایید بخش با همراه به واحد پذیرش مراجعه می‌نماید.   مدارک مورد نیاز شامل ;کارت شناسائی دفترچه بیمه ...

بیمه های طرف قرارداد

دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)   اسامی بیمه‌های طرف قرارداد با مرکز:   عنوان عنوان سازمان تامین اجتماعی بانک ملی ایران تأمین اجتماعی خاص بانک صادرات خدمات درمانی بانک تجارت بیمه سلامت همگانی بانک ملت بیمه ایران بانک کشاورزی سایر اقشار بانک سپه بیمه آسیا نیروهای مسلح بیمه ایران کمک رسان ایران بیمه پدافند هوایی SOS بانک توسعه بیمه کوثر بانک صادرات بیمه کارآفرین بنیاد ...

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروهدرمان انتظار داشته باشد .  بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.  بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعاتضروریراشخصاً  و یا در صورت تمایل از طریق یکی ازوابستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه ی درمان یا تهدید جانی بیمارگردد .  بیمارحقداردقبلازمعایناتواجرایدرمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود ازپزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه ی نهایی درمان مشارکت نماید .  بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی، رضایت شخصی خود را در خاتمه ی درمان اعلامو یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .  بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده ی پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مورادیکه براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید .  بیمار حق دارد از رازدرای پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً در روند درمان شرکت ندارندموکول به کسب اجازه ی بیمار خواهد بود .  بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری، انتقال، و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.  بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او مؤثرند تمایل و رضایتشخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه ی همکاری خودداری نماید .  بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلاً از مهارتگروهمعالج،میزانتعرفههاوپوششبیمههایخدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد .

تعرفه های درمانی

فایل تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 97 /file/download/page/1534664086-.pdf فایل تعرفه اعمال جراحی گلوبال در بخش دولتی در سال 97