چارت سازمانی بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۷۱۱۲

چارت سازمانی بهداشت حرفه ای در ایران

 

 1. اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص
 • گروه بهداشت کشاورزی
 • گروه بهداشت قالیبافان
 • گروه بهداشت پرتوکاران
 • گروه بهداشت معدنکاران
 • گروه تشکیلات بهداشت حرفه ای
 • گروه بهداشت حرفه ای کارمندان دولت

 

 1. اداره کنترل عوامل شغلی موثر بر سلامت
 • گروه عوامل زیان آور فیزیکی
 •  گروه عوامل زیان آور شیمیایی
 • گروه عوامل زیان آور ارگونومیکی
 • گروه بازرسی هدفمند

 

 1. اداره بازرسی و قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای
 • گروه نظارت و ارزشیابی بهداشت کار
 • گروه مشاغل سخت و زیان آور
 • گروه تدوین قوانین و الزامات بازرسی بهداشت کار
 • گروه شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
 • گروه OHS شاغلین پسماندها و شاخص عدالت

 

 1. اداره طب کار و بیماریهای شغلی

- گروه تدوین قوانین و رهنمودهای طب کار

 - گروه بیماریهای شغلی

- گروه نظارت بر معاینات سلامت شغلی

- گروه اپیدمیولوژی طب کار و بیماریهای شغلی

- گروه مراکز تخصصی طب کار و مطب های خصوصی

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار است به منظور حفظ سلامت و رفاه کارکنان و در نهایت ایمن نگهداشتن جامعه.

بهداشت حرفه ای هم چنین به عنوان فن و تکنیک زیر تعریف شده است :

 • شناسایی عوامل خطرناک ( شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی ) در محیط کار که این عوامل میتوانند باعث ایجاد بیماری یا ناراحتی شوند .
 • ارزیابی میزان ریسک ناشی از مواجهه با این عوامل خطرناک
 • کنترل ریسک های ناشی از این عوامل برای پیشگیری از آسیب های کوتاه مدت و بلند مدت.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای : Occupational Health Engineering)  شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار

مهندسی بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط‌های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار که درسال ۱۹۵۰ تشکیل شد،مهندسی بهداشت حرفه‌ای را چنین تعریف نموده است:تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همهی مشاغل، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار، به‌کارگماردن نیروی کار درمحیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آنرا دارد و به‌طور خلاصه تطابق کار با انسان یا ارگونومی که از کلمه یونانی برگرفته شده است.

 

اهداف:

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می‌باشد. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که دراین زمینه فعالیت دارند، با شناختی که از محیط کار، فرایندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور محیط کار، و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه‌گیری وکنترل عوامل زیان آور محیط کار، درصدد سالم‌سازی و بهسازی محیط کار برمی‌آیند. بنابراین ازاین طریق باعث کنترل بیماری‌ها، عوارض و آسیب‌های شغلی و درنهایت تامین سلامت شاغلین می‌گردند.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای نه تنها مسائلی راکه در اثر تماس باعوامل زیان آور محیط کار بروز می نماید درنظر می گیرد، بلکه سایر مسائل ازقبیل:پیشگیری از بیماری‌ها، بهداشت عمومی محیط کار، آب آشامیدنی، نظافت عمومی و فردی، دفع حشرات، دفع زباله و فضولات، نهارخوریها، حمام، توالت، دوش و دستشویی، وسایل و حفاظت فردی و جمعی وغیره رانیز درمحیط‌های کاری در مدنظر دارد.

 

 

 

فعالیت ها:

 

به منظور دست یابی به هدف فوق در بهداشت حرفه‌ای برنامه‌هایی درنظرگرفته شده است که به طور خلاصه عبارتنداز:

 1. معاینات پزشکی گوناگون برای کلیه کارکنان( بدو استخدام، دوره ای، بازگشت بکار، معاینات اختصاصی )
 2. برنامه‌های مربوط به بهداشت حرفه ای و سلامت کارگران
 3. برنامه‌های مربوط به بهداشت محیط کار شامل شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و ارائه ی طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط کار
 4. ایجاد تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه ای در محیط کاری ( ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مراکز بهداشت کار )
 5. برنامه‌های مربوط به آموزش برای کارگران
 6. برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران
 7. برنامه‌های مربوط به نوتوانی و توانبخشی حرفه‌ای
 8. صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و مراکز طب کار

 

 

حدود فعالیت ها:

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و در چارچوب قوانین فصل چهارم و یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ، تامین و ارتقای سلامت شاغلین  در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک در حال ارائه ی خدمت به ذینفعان می باشد.

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۷