تماس با ما

تعداد بازدید:۷۴۴۲

معاونت بهداشتی : 
پست الکترونیک moaven.behdashti@arakmu.ac.ir
 شماره تماس 08633411183

 

امور اداری :
پست الکترونیک edari_behdasht@arakmu.ac.ir
               شماره تماس :08633411124

امور مالی : 
شماره تماس 08633411130

سامانه بهبود تغذیه جامع : 
پست الکترونیک taghzieh.bahbood@arakmu.ac.ir
شماره تماس 08633411145

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر: 
پست الکترونیک vagir_bimari@arakmu.ac.ir
شکاره تماس : 08633411137
          

       واحد آموزش بهداشت :

پست الکترونیک : edu_behdasht@arakmu.ac.ir
شماره تماس :08633411146

واحد بیماریهای غیر واگیر: 
پست الکترونیک :gheirvagir@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 08633411148                                                                                                                                                     

واحد بهداشت محیط :
پست الکترونیک : behdasht.mohit@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 08633411119

واحد  گسترش شبکه :
شماره تماس :08633411116


واحد بهداشت خانواده:
پست الکترونیک :behdasht.khanevadeh@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 08633411152

 

کلید واژه ها: تماس با ما مرکز بهداشت استان مرکزی ارتباط با ما

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۲