معاون اجرایی

تعداد بازدید:۶۹۸۸

 

دکتر قنبر فراهانی 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اراک
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی