اخبار واحد بهداشت حرفه ای

وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار
در مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد:

وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار گالری

به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی؛ وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار ۲۹ دی ماه برای گروه هدف کاردان و کارشناسان بهداشت حرفه ای برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی
گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار کرد:

نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی

نشست توجیهی با دانشکده بهداشت و انجمن صنفی کارگران ساختمانی جهت بهره گیری از پتانسیل دانشجویان بهداشت حرفه ای در واحد کارآموزی، ۲۹ آذر ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شازند برگزار کرد:

کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی

کمیته شهرستانی بهداشت حرفه ای در کارگاههای کشاورزی به همت واحد بهداشت حرفه ای شهرستان شازند صبح دوشنبه ۲۲ آذر ماه با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی در دفتر رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید شبانه از شعب سازمان پسماند .شهرداری کلانشهر اراک
توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت اراک صورت گرفت:

بازدید شبانه از شعب سازمان پسماند .شهرداری کلانشهر اراک گالری

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک در بازدید از شعب شب سازمان پسماند وضعیت بهداشت حرفه ای و ایمنی این مجموعه را بررسی نمود.

ادامه مطلب
وبینار آموزشی  رابطین سلامت اداره های استان مرکزی
گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار کرد:

وبینار آموزشی رابطین سلامت اداره های استان مرکزی

وبینار آموزشی رابطین سلامت ادارات روز یکشنبه مورخ ۲۱ آذر ماه از ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۲/۳۰ در راستای آموزش و افزایش آگاهی رابطین سلامت به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب