معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه

تعداد بازدید:۳۵۶۶
  
   

مرکز بهداشت شهرستان اراک : آقای دکتر اکبر امینی
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان : خانم الهه یعقوبی
مرکز بهداشت شهرستان تفرش: خانم دکتر محقق
مرکز بهداشت شهرستان خمین: آقای مصطفی رضائی
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان : آقای دکتر نوید انتظاری
مرکز بهداشت شهرستان زرندیه : خانم مرضیه محسن آقائی
مرکز بهداشت شهرستان ساوه : آقای دکتر علی طالب حسنی
مرکز بهداشت شهرستان شازند : آقای دکتر علی محمد نعمت اله
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان : آقای سعید امینی
مرکز بهداشت شهرستان محلات: آقای دکتر محمد کد خدایی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه واحد بهداشت دهان و دندان واحدهای دندان پزشکی

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۳