معاون فنی

تعداد بازدید:۱۳۹۱
  

نام و نام خانوادگی:مهندس حسن مهر علی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک:h.mehrAli@Arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633411112

شماره تماس داخلی: 112

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق اجرایی

 • مسئولیت واحد بهداشت محیط اراک 14 سال
 • مسئولیت واحد بهداشت حرفه ای اراک همزمان با واحد بهداشت محیط 3 سال
 • رئیس گروه سلامت محیط و کار  1 سال
 • مدیرسلامت محیط وکار 7 سال 

   رزومه

 • عضویت بر کمیسیون نظارت بر توزیع کالا و خدمات
 • نماینده و منخب شورا در کمیسیون تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
 • عضویت در شورای آموزش و پرورش
 • عضویت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
 • عضویت در کمیته حفاظت از منابع آب
 • عضویت در کارگروه پسماند
 • عضویت در کارگروه کنترل آلودگی هوا
 • عضویت در شورای پذیرش
 • مشاور ارشد شورای اسلامی شهر اراک
 • عضو کارگروه نیازسنجی
 • عضویت در تیم بهبود خدمات بهداشتی دانشگاه
 • عضویت در کمیته رفاهی مرکز سلامت محیط و کار وزارت درمان و آموزش پزشکی
 • بازرس تبصره 1 ماده 91 و 92 مدیریت خدمات کشوری

 

شرح وظایف

 • همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه در زمینه برنامه ریزی ، سازمان دهی ، جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی ، نظارت و پایش و هماهنگی های درون و برون بخشی
 • شناخت خصوصیات جغرافیایی  و جمعیتی و مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه حل های عملی مشکلات
 • هماهنگی ، نیازسنجی و نظارت بر آموزش نیروی انسانی

کلید واژه ها: معاون فنی مهندس مهرعلی

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲