مدیر سلامت محیط و کار

تعداد بازدید:۳۲۰۶

مهندس حسن مهر علی

سمت :مدیر گروه سلامت محیط و کارمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سابقه فعالیت :26 سال

سابقه مدیریتی :مسئولیت واحد بهداشت محیط اراک 14 سال

مسئولیت واحد بهداشت حرفه ای اراک همزمان با واحد بهداشت محیط 3 سال

رئیس گروه سلامت محیط و کار  1 سال

مدیرسلامت محیط وکار ازسال 1395

 

ایمیل :h.mehrali@arakmu.ac.ir

تلفن ارتباط مستقیم  :3666369               تلفن هماهنگی :33678637

خط ارتباطی معاونت بهداشتی :33662024              داخلی :282

رزومه :

عضویت در کمیسیون نظارت  عضویت درکمیسیون تبصره 20-عضویت درشورای آموزش وپرورش  عضویت درکارگروه سلامت وامنیت غذایی استان  عضویت درکمیته حفاظت ازمنابع آب  عضویت درکار گروه پسماند  عضویت درکار گروه کنترل آلودگی هوا  عضویت شورای پذیرش،مشاورارشدشورا-عضو کارگروه نیاز سنجی-عضویت در تیم بهبود خدمات بهداشتی دانشگاه-عضویت در کمیته رفاهی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- بازرس تبصره  1ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری- عضو کمیته پژوهش در نظام سلامت عضویت در کمیته مدیریت بحران حوزه بهداشتی-عضویت در کمیته دانشگاهی بیماریهای غیر واگیر - عضویت در کمیته شورای مدیران معاونت بهداشتیعضویت در شورای مدیران معاونت بهداشتی

کلید واژه ها: مهندس مهرعلی مدیر سلامت محیط و کار

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱