مدیر سلامت محیط و کار

تعداد بازدید:۳۵۳۹
  

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن مهر علی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33411139

شماره تماس داخلی: 139

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق اجرایی

مسئولیت واحد بهداشت محیط اراک 14 سال

مسئولیت واحد بهداشت حرفه ای اراک همزمان با واحد بهداشت محیط 3 سال

رئیس گروه سلامت محیط و کار  1 سال

مدیرسلامت محیط وکار ازسال 1395

 

وظایف

- عضویت در کمیسیون نظارت 

 عضویت درکمیسیون تبصره 20-عضویت درشورای آموزش وپرورش 

 عضویت درکارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

 عضویت درکمیته حفاظت ازمنابع آب 

 عضویت درکار گروه پسماند 

 عضویت درکار گروه کنترل آلودگی هوا 

 عضویت شورای پذیرش،مشاورارشدشورا

-عضو کارگروه نیاز سنجی-عضویت در تیم بهبود خدمات بهداشتی دانشگاه

-عضویت در کمیته رفاهی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- بازرس تبصره  1ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری

- عضو کمیته پژوهش در نظام سلامت 

عضویت در کمیته مدیریت بحران حوزه بهداشتی

-عضویت در کمیته دانشگاهی بیماریهای غیر واگیر

- عضویت در کمیته شورای مدیران معاونت بهداشتی

عضویت در شورای مدیران معاونت بهداشتی

کلید واژه ها: مهندس مهرعلی مدیر سلامت محیط و کار

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۱