معرفی افراد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۲۱۴۱

مهندس طیبه نکوئیان

رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه

سابقه : 28 سال

 

مهندس منوچهر مهریان یسار

سابقه:   12 سال

 

مهندس روح اله دارابی

سابقه:    14  سال

 

مهندس سعید عباسپور

سابقه: 17 سال

 

مهندس الهام گودرزی

سابقه : 19 سال