معرفی مسئول بهداشت دهان ودندان

تعداد بازدید:۳۶۳۵
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مژگان میر شفیعی

سمت :رئیس گروه سلامت دهان و دندان

سطح تحصیلات:دکترای دندانپزشکی

تلفن مستقیم: 33411143

ایمیل:dmirshafiea@gmail.com

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق کاری

21 سال معاونت بهداشتی

شرح وظایف

1-بررسی آمار عملکرد واحد های بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان های تابعه و تجزیه و تحلیل آن وارسال پس خوراند به آنها.
2- ارسال آمار عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشت تابعه به پورتال اداره سلامت دهان و دندان وزارت متبوع
3-برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان مسئول واحد های بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
4-تعیین محل خدمت دندانپزشکان طرحی
5-نظارت برپیگیری تعمیروسایل وتجهیزات دندانپزشکی واحدهای بهداشت دهان و دندان شهرستانهای تابعه
6-نظارت بر حسن اجرای برنامه های کشوری سلامت دهان و دندان در واحد های بهداشت دهان و دندان
7-نظارت و پایش مستمرواحدهایبهداشت دهان و دندان شهرستانهای تابعه
8-تدوین برنامه عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان
9- شرکت در برنامه های صدا و سیمای محلی به منظور افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به مسائل و بیماریهای دهان و دندان
10- مشارکت در اجرای برنامه های بازآموزی سایر پرسنل بهداشتی
11-چاپ مقالات مرتبط با بهداشت دهان و دندان در جرائد محلی استان
12- طراحی پوستر و پمفلت با موضوعات بهداشت دهان جهت افزایش آگاهی عموم مردم بخصوص افراد گروه هدف
13- مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری وزارت متبوع
14-همکاری و هماهنگی برون بخشی با سایر ادارات و موسسات دولتی استان( آموزش و پرورش،بهزیستی ، سازمانهای بیمه گر استان) در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد گروههای هدف

کلید واژه ها: بهداشت دهان و دندان وظایف

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳