معرفی افراد واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۹۴۲

نام و نام خانوادگی : دکتر مژگان میر شفیعی

سمت :رئیس گروه سلامت دهان و دندان

تلفن: 086334411143

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱