معرفی افراد واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۷۰۱

نام و نام خانوادگی : دکتر مژگان میر شفیعی

سمت :رئیس گروه سلامت دهان و دندان

شماره تماس :33675488