معرفی مسئول آزمایشگاه مرجع

تعداد بازدید:۳۰۷
  

نام و نام خانوادگی:دکتر مریم کریمی

رشته تحصیلی:دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

پست الکترونیک:maryamkarimi572@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633411190

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق کاری

 • ازسال 1384 تاسال 1389 کارشناس مسئول آزمایشگاههای شبکه بهداشت شازند

 • از سال 1398 مسئول امور آزمایشگاههای معاونت بهداشت

   

 

شرح وظایف:

 • نظارت برپایش و ممیزی آزمایشگاههای بهداشتی شهرستانهای تابعه دو بار در سال براساس چک لیست های تخصصی (سطح2 / 1، سیستم ارجاع ،مواد مخدر و مالاریا وسل)
 • مشارکت باگروه گسترش در برگزاری مصاحبه  جهت جذب نیروهای متقاضی کار علوم آزمایشگاهی 
 •  برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیاز سنجی آموزشی و تحویل مستندات مربوطه به مسئول آموزش ضمن خدمت 
 • نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی آزمایشگاه در بلایا و فوریت ها 
 • پیگیری مشکلات موجود درآزمایشگاهها با همکاری با کارشناسان آزمایشگاه معاونت بهداشت 
 • نظارت براجرای مانورها براساس سناریو های وزارت متبوع (مانور حمل امن ایمن نمونه ،مانور دور میزی و...)و ارائه گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت

 

 

همکاران:

کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشت:

نام و نام خانوادگی: پروین جعفری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

پست الکترونیک:parvinjafari87@gmail.com

شماره تماس مستقیم:33411153

تلفن داخلی:153

شرح وظایف:

- پایش و ممیزی آزمایشگاههای بهداشتی شهرستانهای تابعه دو بار در سال براساس چک لیست های تخصصی (سطح2 / 1، سیستم ارجاع ،مواد مخدر و مالاریا) و ارائه گزارش

- جمع آوری آمار موادمخدر از شهرستانها و آزمایشگاه سید الشهدا بصورت سه ماهه و ثبت در پورتال آزمایشگاه مرجع سلامت و ارائه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری

- کارشناس برنامه عملیاتی آزمایشگاه (جمع آوری اطلاعات و آمار ونهایی سازی فایل های  برنامه عملیاتی )

- تدوین برنامه عملیاتی آزمایشگاه در بلایا و فوریت ها 

- اجرای مانورها براساس سناریو های وزارت متبوع (مانور حمل امن ایمن نمونه ،مانور دور میزی و...)

 

کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشت:

نام و نام خانوادگی: فهیمه مجیدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:33411153

تلفن داخلی:153

شرح وظایف:

 1. پایش و ممیزی آزمایشگاههای بهداشتی سطوح 1 و 2 شهرستانها  2 بار در سال
 2. همکاری با اداره امور آزمایشگاههای معاونت  درمان جهت پایش و ممیزی آزمایشگاههای خصوصی و بیمارستانهای سطح استان  2بار  در سال و ارائه پس خوراند
 3. -گزارش نواقص پایش ها و پیگیری تا حصول نتیجه و برطرف نمودن موارد عدم انطباق آنها
 4. - بازبینی لام های سل سطح استان و ارائه پس خوراند به شهرستانها بصورت ماهیانه
 5. -پیگیری موارد نیازمند گذراندن دوره باز آموزی سل جهت کارشناسان سل شهرستانها
 6. اجرای مانورها ی وزارت متبوع بر اساس سناریوهای ابلاغی

 

کارشناس آزمایشگاه غربالگری نوزادان معاونت بهداشت:

نام و نام خانوادگی: مریم صالحی مرزیجرانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

شماره تماس مستقیم: 33686506

شرح وظایف:

 1. انجام آزمایش CD4  برای بیماران HIV مثبت در سطح استان،وپیگیری ارسال نمونه های مثبت درخواستی به تهران جهت Viral load
 2. تقسیم و توزیع محیط های ترانسپورت کرونا جهت مراکز بهداشتی و درمانی استان
 3. پیگیری و توزیع محیط های ترانسپورت سیاه سرفه و دیفتری
 4. پذیرش آزمایشگاه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
 5. ثبت نتایج آزمایشات غربالگری نوزادان شهرستانهای ساوه و زرندیه و خمین .

 

مسئول آزمایشگاه غربالگری نوزادان معاونت بهداشت:

نام و نام خانوادگی: آزاده احمدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

شماره تماس مستقیم: 33686506

شرح وظایف:

 1. مسئول بخش غربالگری نوزادان
 2. کارشناس فنی انجام تست TSHوPKU
 3. انجام تست رژیمی نوزادان بیمار تحت درمان فنیل کتونوری وپیگیری نتایج
 4. کارشناس مالاریا استان وپایش سالیانه مراکز مالاریا در سطح استان
 5. پیگیری ودرخواست کیت واقلام مورد نیاز آزمایشگاه

 

کارشناس آزمایشگاه غربالگری نوزادان معاونت بهداشت:

نام و نام خانوادگی: محبوبه علی نژاد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

شماره تماس مستقیم: 33686506

شرح وظایف:

 1. انجام تست TSHو PKU نوزادان 3-5روزه متولد شده سطح استان
 2. گزارش فوری نتایج مثبت به کلیه مراکز وپیگیری نتایج سرمی HPLCنوزادانی که جهت تست تاییدی ارسال شده اند
 3. همکاری با پزشک فوکایل پوینت برنامه ،واحد بیماریهای استان، شهرستان وواحد تغذیه بیمارستان امیرکبیر
 4. تهیه آمار ماهیانه وسالانه نوزادان وبیماران
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳