دوره آموزشی انواع بیماری های گوش

تعداد بازدید:۵۶۷
برگزاری دوره آموزشی انواع بیماری های گوش را با 4 ساعت امتیاز آموزش ضمن خدمت  در تاریخ 09 / 08 / 1401  در ساعات  8.45 دقیقه  تا ساعت  13  ، 
 پزشکان  مراکز اعلام شده طبق جدول ذیل  از هر مرکز یک پزشک و  کارشناسان ناظر در تاریخ مذکور در سالن آمفی تئاتر معاونت بهداشتی واقع در کوی مصطفی خمینی  کوی گلستان حضور یابند.

پزشک محترم مرکز خدمات جامع روستایی

پزشک محترم مرکز خدمات جامع شهری

گوار

زینب کبری

سنجان

حسینی

ساروق

قمربنی هاشم

مشهد میقان

پیله رودی

کارچان

حاج حسن حسینی

خیر آباد

حاج خیری

مالک آباد

شادپور

-

شماره یک

-

ناطقی

-

ولیعصر

-

ارسطو

کلید واژه ها: آزمون بهداشت اراک بیماری

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۱