ساعت فعالیت  باجه بانک رفاه مستقر در ستاد مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۵۳۲

 ساعت فعالیت  باجه بانک رفاه مستقر در ستاد مرکز بهداشت جهت ارائه خدمات به همکاران بشرح ذیل اعلام میگردد.

روزهای زوج ازساعت 8:30 الی 10:30

روزهای شنبه امور مربوط به تسهیلات تآیید شده ( دریافت و تکمیل مدارک مربوطه )

کلید واژه ها: ستاد-باجه-بانک-بهداشت-اراک

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۱