جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور

تعداد بازدید:۶۷۴
جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور

قرآن کربم یگانه رهنمود جاوان و جهت بخش بشر است و تمسک جستن به آیات این کتاب آسمانی بدون تردید تعالی بخش فرد و جامعه خواهد بود . برگزاری بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور که بزرگترین رویداد قرآنی خانواده وزارت بهداشت می باشد .

کلید واژه ها: قرآن جشنواره سلامت

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۱