مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


کارگاه بهاره مرکز تحقیقات

کارگاه آموزشی تئوری – عملی)) PCR & Post-PCR (از سری دوره های آموزشی مدرسه پژوهشی) زمان :پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ مکان: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی- مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری ۳ اردیبهشت

ادامه مطلب