فرم نظر سنجی

عنوان فرم
 • 0
 • عملکرد بیمارستان امام خمینی (ره) را چگونه ارزیابی میکنید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1