مالی

تعداد بازدید:۳۹۶

مسئول واحد : احمد علی بهرام بیگی

مدرک:لیسانس 

سابقه کار:30سال

شرح وظایف:کلیه امورات مالی بیمارستان

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 222

کارکنان واحد
نام ونام خانوادگی سمت
عباس رمضانی کارپرداز
مهدی جعفری کارپرداز
احمد امیر خانی حسابدار
محمود رضایی حسابدار
زهرا اکبری حسابدار
نسرین رئیس صفری حسابدار
نسرین انصاری حسابدار
منصور امیری انباردار
حسام الدین محسنی انباردار
ابوذر خاکپور جمعدار
علی رضایی صندوق دار
سمانه ابراهیمی انبار دارویی
حمید سلطانی انبار دارویی
محسن عباسی درآمد
مسعود هادیزاده درآمد
حسن حسینی درآمد
فریبا حسین زاده درآمد
سید ابراهیم فولادوند درآمد
شاهرخ نظریان درآمد

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸