نیروی انسانی

تعداد بازدید:۱۱۷۶

چارت تشکیلاتی بیمارستان امام خمینی(ره) محلات در سال 1398
1- ریاست بیمارستان: آقای دکتر بابک نامغ
2- مدیر اداره عمومی: آقای جهانگیر دلداده مقدم       
3- رئیس امور مالی: آقای احمد علی بهرام بیگی
4- مدیر خدمات پرستاری: خانم زهرا آقاجانی    
5- مسئول حراست: آقای محمد کریمی
 
واحدهای درمانی                                                                         
1- سوپر وایزر آموزشی : سرکار خانم اولیا بخشایش                                  
2- سوپر وایزر شیفت: خانم فاطمه حیدری                                               
3- سوپر وایزر شیفت: آقای علی شیخ مرادی                                           
4- سوپر وایزر شیفت: خانم طاهره میر احمدی                                      
5- سوپر وایزر شیفت: خانم فهیمه امینی                                                
6- مسئول بخش سی سی یو: خانم کاظمی                                      
7- مسئول بخش همودیالیز: خانم فاطمه رئیس محمدی                              
8- مسئول بخشهای بستری: سرکار خانم فرشته مداحی                              
9- مسئول بخش اورژانس: آقای قاسم رئیس اکبری                                     
10- مسئول اتاق عمل: سرکار خانم اولیا بخشایش                                   
11- مسئول بخش زایشگاه: سرکار خانم مژگان احمدی                   
12- مسئول آزمایشگاه ها: سرکار خانم صدیقه جدیدی                  
13- مسئول رادیولوژی: آقای محمود مظفری                                 
14- مسئول فیزیو تراپی:                          
15- کارشناس تغذیه: سرکار خانم مریم نوروزی                             
16-کارشناس بهداشت محیط: سرکار خانم مریم صفری                  
17-مسئول واحد اعزام: خانم زهرا آقاجانی                       
18-مسئول امور دارویی: خانم دکتر سام دلیری                      
19-کارشناس عفونتهای بیمارستانی:  سرکار خانم زهرا آقاجانی   
20-کارشناس پیشگیری از مرگ پره ناتال: سرکار خانم شیرین اسدی
21-کارشناس پیشگیری از مرگ کودک 1 تا 59 ماهه: خانم لیلی حسینی پور
22-کارشناس بیماران خاص: سرکار خانم اکبری               
23-کارشناس دیابت: آقای علی شیخ مرادی                                   
24-مسئول انتقال خون: سرکار خانم حیدری                     
25-مسئول بانک خون: سرکار خانم صدیقه جدیدی                        
26-کارشناس حاکمیت بالینی: سرکار خانم فهیمه امینی  

 
واحدهای اداری و پشتیبانی

1- مسئول روابط عمومی: آقای هادی بهرامی

2-مسئول کارگزینی: آقای مسعود هندی

3-مسئول درآمد: آقای محسن عباسی

4-مسئول پذیرش : آقای علی رئیس صفری

5- مسئول واحد IT : آقای مهدی فراست

6-مسئول تدارکات: آقای عباس رمضانی

7-مسئول خدمات: آقای عطایی فر

8- مسئول مدارک پزشکی: خانم صباحی فرد 

 9-مسئول نگهبانی: آقای کاظمی

10-مسئول تاسیسات: آقای عطایی فر  


نیروی انسانی و تحصیلات
این بیمارستان با داشتن 186 نفر پرسنل از قبیل 56 نفرکارمند رسمی- 42 نفرپیمانی - 23 نفر تبصره 3 و 34  نفر تبصره 4 و 26 نفر پرسنل طرح لایحه و3 نفر ماده 24 به منظور ارائه دهندگان خدمات به مردم در این شهرستان مشغول به خدمت می باشند که این پرسنل با سطح دانش 13 نفر متخصص - 8 نفر دکتری و پزشک- 5 نفر فوق لیسانس-82 نفرلیسانس- 21 نفرکاردان- 34 نفر با مدارک تحصیلی دیپلم و 23 نفر با مدرک زیر دیپلم می باشد.

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸