نحوه پذیرش

تعداد بازدید:۴۸۵

1- بیمار پس از دریافت دستور بستری از پزشک معالج به بخش مربوطه مراجعه و پس از تایید بخش با همراه به واحد پذیرش مراجعه می‌نماید.
2- مدارک مورد نیاز شامل : کارت شناسائی ملی ، دفترچه بیمه و کپی آن (دارای تاریخ اعتبار و به نام بیمار ) و دستور بستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود.
نکته:افراد فاقد پوشش بیمه ای ، به منظور استفاده از خدمات بیمه ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به سازمان بیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
3- توسط واحد پذیرش برای بیمار پرونده تشکیل شده و هزینه‌ی علی‌الحساب از وی دریافت می‌گردد.
4- بیمار به همراه پرونده به بخش مربوطه مراجعه و پرونده تحویل منشی بخش می‌شود.

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷