تاریخچه

تعداد بازدید:۶۱۱

بیمارستان امام خمینی(ره)محلات در سال 1361تأسیس و راه اندازی گردیده و در قالب یک بیمارستان جنرال مشغول بکارگردیده است.

این بیمارستان در حال حاضر با 96تخت به کار خود ادامه می دهد و دارای بخش های کلینیکی شامل :

 CCU - جراحی - اورولوژی - داخلی- اطفال- زنان- چشم پزشکی- دیالیز- زایشگاه- اتاق عمل

و واحدهای پاراکلینیکی شامل :

داروخانه- آزمایشگاه- رادیولوژی- فیزیوتراپی- تست ورزش و اسپیرومتری می باشد .

درمانگاه بیمارستان در ایام هفته طبق برنامه تنظیمی فعال بوده و سایر خدمات درمانی در دسترس طبق برنامه به همشهریان گرامی ارائه می گردد.

 

وضعیت کنونی بیمارستان

* ساختمان بیمارستان دارای ملکیت دولتی و ساختمان مسکونی پزشکان واقع در بیمارستان به صورت استیجاری از جمعیت هلال احمر می باشد .

* نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی و دولتی می باشد .

* بیمارستان از نوع درمانی بوده و دارای پروانه تاسیس به شماره 19104/8/س مورخ  26/10/1388 می باشد .

 

مختصری در مورد شهرستان

شهرستان محلات باجمعیتی بالغ بر 45744 که تعداد 39573 نفر شهری و 6171 نفرروستایی می باشند یکی از شهرستان های استان مرکزی بوده و باشهرهای خمین ودلیجان همجوار است.فاصله شهرستان تا مرکز استان 115کیلومتر می باشد.شهرستان محلات بدلیل داشتن معادن سنگ فراوان و پیشینه گلکاریاز اهمیت خاصی برخوردار می باشد و وجود این دو فاکتور شهرستان محلات را در زمره شهرهای توریستی قرار داده است.همچنین این شهرستان با استان های قم و اصفهان نیز همجوار می باشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷