فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۶۱۳

واحد فناوری اطلاعات
 
مسئول واحد :  آقای مهدی فراست
شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 250
 پست الکترونیک: ferasat@arakmu.ac.ir
 

خط مشی های واحد :
  * رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری در اسرع وقت به منظور تداوم عملیات سیستم .
  * اقدامات لازم جهت توسعه ، نگهداری ، مدیریت و تامین امنیت شبکهء داخلی .
  *  حفاظت از داده ها و اطلاعات ثبت شده در سیستم .
  *  نظارت بر حسن عملکرد نرم افزار بیمارستانی .
  *  تلاش برای کسب و بکارگیری جدیدترین اطلاعات و تجارب در حوزهء کاری .
  * ارائه آموزش و مشاوره های مورد نیاز جهت فعالیت واحدهای همکار .

کارکنان واحد
نام ونام خانوادگی           سمت
علیرضا طیبی          کارشناس فناوری واطلاعات

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸