بیانیه رسالت

تعداد بازدید:۲۹۴

 بیمارستان امام خمینی محلات
بیانیه رسالت


این بیمارستان با اشراف به حساسیت های موجود از نظر ارائه خدمات بدون وقفه و مدنظر قرار دادن وضعیت روحی مراجعین و توجه به این مهم که اصلی ترین ابزار خدمت رسانی در این بخش سرمایه های انسانی می باشند ؛ با تمرکز بر آموزش نیروهای حائز شرایط، جذب پزشکان مجرب با حداکثر تنوع ممکن در تخصص ها و نیز فراهم آوردن بروزترین تجهیزات؛ در گام اول ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مناسب به بیماران در داخل شهرستان را اولویت اصلی خود قرار داده و در مرحله بعد انجام اقدامات اولیه و راهنمایی و ارجاع بیماران به مراکز مجهزتر را دنبال می نماید. 

بیمارستان امام خمینی محلات

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۷