رادیولوژی

تعداد بازدید:۵۲۶

واحد رادیولوژی
 
مسئول : آقای محمود مظفری
مسئول فنی : خانم دکتر مهدیه بشاش
 
پرسنل :
خانم مریم حیرانی
آقای بایرام ارکاکلی
خانم فاطمه عبدالعلی
خانم فریبا فضلی
 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 210

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷