لیست ارائه خدمات

تعداد بازدید:۵۱۵

خدماتی به مردم از قبیل جراحی و زایمان و بستری و رادیولوژی و فیزیوتراپی و آزمایشگاه و داروخانه و بوفه به صورت 24 ساعته ارائه خواهد داد.

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷