آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحول نظام سلامت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامتدستورالعمل ها
انتصاب سوپروایزر برنامه تحول نظام سلامترویدادها
کمیته اجرایی برنامه تحول نظام سلامترویدادها
برگزاری سومین جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامترویدادها
ارسال گزارشی از عملکرد بیمارستان امام خمینی (ره) به فرمانداری محلاترویدادها
ارسال پرونده ی بیماران به سامانه سپاسرویدادها
برگزاری کمیته‌های دارو و تجهیزات با حضور اعضاء کمیتهرویدادها
پایش فرمهای نظر سنجی از بیماران به صورت هفتگیرویدادها
گزارش عملکرد بیمارستان به معاونت درمانرویدادها
کمیته های برگزار شده جهت اجرای برنامه تحول نظام سلامترویدادها
اتمام فاز اول باز سازی بخش های بیمارستان امام خمینی (ره) محلاترویدادها
کمیته های برگزار شده در هفته اول آذر ماهرویدادها
مراسم سالروز آغاز برنامه تحول نظام سلامت و رونمایی از لوگوی طرحرویدادها