گزارش عملکرد ستاد نوروزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان محلات در طرح سلامت نوروزی ۹۸

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۳ کد : ۳۶۷۲ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۶۱
کمیته اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان، گزارش عملکرد ستاد نوروزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان محلات در طرح سلامت نوروزی ۹۸

کمیته اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان، گزارش عملکرد ستاد نوروزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان محلات  در طرح سلامت نوروزی 98 را بشرح ذیل اعلام نمود:

این گزارش  از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸  می باشد

*مرکز بهداشت محلات

-ویزیت ۱۳۲۸  
- خدمات پرستاری ۱۰۵۱
- دندانپزشکی ۲۴۶ 
-آزمایشات 261 نفر
-خدمات بهداشتی ۵۲۷۹ 

**فعالیت گروه بهداشت محیط :

-بازدید از مراکز و اماکن ۷۴۱ 
-اخطار ۱۲۹ 
-ارجاع به مراجع قضایی ۱۳ 
-پلمپ ۴ 
-نمونه برداری ۹۵۵ 
-کلرسنجی ۶۲۳ 
-بازدید از کلیه مراکز و اماکن بین راهی ۷۴۱ 
- اخطار ۱۲۹  
-مراجع قضایی ۱۳
-تعطیل۴  
-نمونه برداری ارسال به استان و کیت پرتال ۹۵۵ 
-میکروبی آب ۵۸  
-کلرسنجی ۶۲۳ 
-مواد  قضایی معرفی نشده   ۷۶۵ کیلوگرم 
-شکایت ۱۲۴ 
-خواربار دستفروشان دوره گرد ۸۱


*واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
-افراد نمونه برداری شده مشکوک به بیماری واگیردار بیماری های مشمول گزارش دهی فوری  ۱۶
-نمونه های التور ۱۶
-شناسایی شدن مشکوک به بیماری واگیردار بیماریابی سندو میک  ۲۷ -تعداد افراد مراقبت شده بیماری های مشمول گزارش دهی فوری شامل افراد در معرض خطر و در معرض تماس ۲۹
-تعداد افراد آموزش داده شده ۴۴
-تعداد افراد بستری شده مشکوک به بیماری واگیردار 4 
-تعداد افراد حیوان گزیده ۹
-تعداد افراد واکسینه شده هاری ۱۹
-تعداد بازی های به عمل آمده ۳۱


*بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات
-ویزیت سر پای اورژانس  ۴۶۳۶
-اقدامات اورژانس ۵۷۴۶
-بستری اورژانس ۱۸۱ 
-بیماران بستری بخش ۸۶
-تعداد زایمان ۹
-بیماران بستری آی سی یو و سی سی یو ۳۵

*آزمایشات
-تعداد آزمایشات سرپایی ۱۲۱۸
تعداد آزمایشات بستری ۲۱۳

*گرافی
-تعداد گرافی های سرپایی ۳۴۵
-تعداد گرافی های بستری 90

*سی تی اسکن
-تعداد سی تی اسکن سر پای ۴۱
-تعداد سی تی اسکن بستری ۴۰

*سونوگرافی
-تعداد سونوگرافی سرپایی ۳۰۰
-تعداد سونوگرافی بستری ۴۰

*جراحی
-تعداد جراحی سرپایی۵
-تعداد جراحی زنان ۱۱
-تعداد جراحی های عمومی ۲۵
-تعداد جراحی های ارتوپدی۵
-تعداد اعزام ۱۷


**-اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان :

-تعداد کل تماس ها با ۱۱۵ شهرستان محلات   ۵۰۰
-کل ماموریت ها انجام شده ۱۴۸
-ماموریت های غیر ترافیکی ۱۲۵ 
-ماموریت های ترافیکی ۲۳

روابط عمومی بیمارستان اما خمینی (ره) محلات


( ۱ )

نظر شما :