دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۴۵۷

مسئول : خانم زهرا آقاجانی
 
پرسنل :
آقای علی شیخ مرادی      سوپروایزر
خانم فاطمه حیدری         سوپروایزر
خانم طاهره میراحمدی     سوپروایزر
خانم فهیمه امینی           سوپروایزر
خانم اولیا بخشایش         سوپروایزر آموزشی
 
شرح وظایف :
ü برگزاری کمیته های مختلف پرستاری و بیمارستان
ü تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها
ü نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی
ü بازدید مستمر از واحد های مرتبط
ü تشخیص نیاز ها و مشکلات موجود واحد های مرتبط
ü برنامه ریزی و هماهنگی جهت پذیرش ،اعزام و ترخیص بیماران
ü توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیاز ها و...
 
تلفن مستقیم :  43223300
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی:  244


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷