داخلی و جراحی

تعداد بازدید:۲۱۵۴

بخش داخلی / جراحی
 
مسئول : خانم فرشته مداحی
 منشی بخش : خانم منیره دیناروند
پزشکان :
خانم دکتر شایگان           متخصص داخلی
خانم دکتر غزال زاهدی     متخصص داخلی
خانم دکتر صیدی            متخصص زنان و زایمان
خانم دکتر سیدزاده           متخصص چشم
آقای دکتر جهانبخش       متخصص اطفال
آقای دکتر                   متخصص اطفال
آقای دکتر کریمی          جراح عمومی
آقای دکتر طاهریان        متخصص قلب
آقای دکتر حاجیان         متخصص بیماریهای عفونی
آقای دکتر مطیعی         متخصص کلیه و مجاری ادرار

پرسنل :
خانم قدسیه گوهری
خانم اعظم ملکی
خانم اعظم احمدی
خانم منصوره بنی اسد
خانم مهین خراسانی
خانم فاطمه آهوخوش
خانم صبا پورمحمدی
خانم زهرا قاسمی
خانم مریم امیری
خانم اعظم اسماعیل بیگی
خانم اکرم ابراهیمی
خانم فاطمه سجادیان
خانم منیره کریمی
 

تعداد تخت : 39 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 252

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۷