مطالب مرتبط با کلید واژه " تقدیر و تشکر "


دکتر یوحنایی اعتبار شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

به گزارش روابط بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات، دکتر نامغ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات تصریح کرد:متخصص مغزو اعصاب بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات از نوادر بوده و هم از بعد علمی و هم از بعد اخلاق پزشکی بی نظیر هستند.

ادامه مطلب