روابط عمومی

تعداد بازدید:۲۱۴۳

واحد : روابط عمومی

کارشناس: سرکار خانم زهرا صابری نسب

فعالیت های واحد روابط عمومی:

 این واحد  به عنوان پلی ما بین مراجعات و این مرکز بوده و پاسخگو و راهنمای مراجعات به این مرکز می باشد.
 - اقدام به نظر سنجی از مراجعات در خصوص نحوه ارائه خدمات و جمع بندی و تحلیل آنها برای مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص رفع نقایص و ارائه این اخبار به مدیران بیمارستان.
 - تهیه بروشورهای لازم در خصوص آشنایی و روشهای پیشگیری از بیماریها و اطلاع رسانی در این خصوص

-پل ارتباط بین تیم مدیریتی و پرسنل مرکز
 - برنامه ریزی و برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی - ملی و اعیاد و نصب پوستر ، پلاکارد و بنر در این خصوص
 - ارتباط موثر و مستمر با روابط عمومی ستاد دانشگاه
 - اطلاع رسانی مستمر در خصوص اخبار حوزه ستادی دانشگاه به همکاران مستقر در بیمارستان و همچنین گزارش اخبار و رویداد های مهم بیمارستان به روابط عمومی ستاد جهت چاپ در نشریه و ثبت در سایت دانشگاه.

-

تلفن مستقیم :39366109

تلفن داخلی:305

ایمیل: pr_khansari@arakmu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲