دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۲۰۹۶

این واحد و تمامی بخش های درمانی مرکز زیر نظر مدیر خدمات پرستاری می باشد. 

مدیر خدمات پرستاری(مترون) مرکز،سرکار خانم منیره محرابیان می باشند.

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه شغلی: سوپروایزر بالینی بیمارستان امیرالمومنین

همچنین سایر  پرسنل این واحد  شامل سوپر وایزر ارشد بالینی:خانم اعظم تاج آباد و  4سوپروایزر بالینی (خانم ها نوری، حسین‌خانی، صنعتگر، رفیعی) که در3 شیفت مشغول به کار هستند  و1نفر سوپروایزر آموزشی سرکار خانم فرزانه قاسمی  و 1نفر منشی دفتر می باشد. 

کلید واژه ها: دفتر پرستاری مترون سوپروایزر

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۱