بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۰۵۰

نام واحد: بهداشت محیط

کارشناس واحد: فاطمه عسگری

مقطع و مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

شرح وظایف: 

- نظارت بر پسماند ( نظارت بر نحوه ی دفع پسماند ویژه پزشکی)

- تدارک سموم و دیگر تجهیزات در امور سمپاشی

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت پرسنل

- پیگیری مشکلات سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

- نظارت بر بهداشت محیط بخش های درمانی

- نظارت بر بهداشت محیط (آشپزخانه،آبدارخانه، بوفه و...)

- نظارت بر جمع آوری و تفکیک مواد زائد جامد و بی خطر سازی پسماندها

- بررسی وضعیت سلامت کارکنان خدماتی، تغذیه و لندری ازطریق انجام آزمایشات دوره ای و صدور کارت سلامت

- ارائه گزارشات مربوط به بهداشت محیط به معاونت بهداشتی

- نمونه برداری آب آشامیدنی و مواد غذایی

- کنترل آب آشامیدنی

- کلرسنجی آب آشامیدنی به صورت روزانه

                                                                                           

شماره تماس:

داخلی:290

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲