تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۱۹۷۳

نام واحد: تجهیزات و ملزومات پزشکی

کارشناسان واحد:

 مهندس سمیه کیشانی و مهندس آرمان زمانی

 

مقطع و مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 

شرح وظایف:

 

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۳۹۹