خانه‌های بهداشت

ردیفنام مرکزشماره تماسمحل
1مهرسفلی58323651مهرسفلی
2-58326757ایجان
3دهنو35624921دهنو
4-58326908علی آباد
5-58321348گرماب
6-58327438جوشیروان
7دیزآباد35639572دیزآباد
8-35631390غینرجه
9-58322646شاوه
10-58321192چزان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.