سخنرانی واندازه گیری فشا خون نماز گزاران توسط سرپرست مرکز بهداشت خنداب

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۲ کد : ۴۵۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۳
سخنرانی واندازه گیری فشا خون نماز گزاران توسط سرپرست مرکز بهداشت خنداب

سخنرانی واندازه گیری فشا خون نماز گزاران توسط سرپرست مرکز بهداشت خنداب،استان مرکزی،۱۸ خرداد

کلید واژه ها: شبکه بهداشت و درمان خنداب بسیج ملی کنترل فشار خون


نظر شما :