اخبار

تقدیر از مدیر بیمارستان

مراسم تقدیر از کارشناس رادیولوژی به مناسبت فرا رسیدن ۸ نوامبر، روز جهانی رادیولوژی توسط سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب و مسئول امور عمومی. در این مراسم با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از زحمات مدیر بیمارستان (کارشناس رادیولوژی) تقدیر شد.

ادامه مطلب