مطالب مرتبط با کلید واژه

خیرین


خیرین سلامت

جدول مستندسازی ثبت و پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین ردیف نام و نام­ خانوادگی خیر یا واقف سلامت   نام واحد ارائه خدمات سلامت  طبقه اموال اهدا شده شماره اموال به صورت شماره سریال سال اهداء سال پلاک کوبی مورد اهدا 1 رحمانعلی میرزاجانی مرکز جامع سلامت روستایی دیزاباد 13   1399 1400 کولر7500 2 رحمانعلی میرزاجانی مرکز جامع سلامت ...