مطالب مرتبط با کلید واژه " تجهیزات پزشکی "


لوازم و تجهیزات پزشکی

  مسئول واحد تجهیزات پزشکی: خانم مهندس ساویز ابراهیمی کارشناس ارشد الکترونیک داخلی 2207 مسئول فنی تجهیزات وملزومات پزشکی: دکتر سمیرا مشهدی دکترای داروسازی داخلی 2450   تجهیزات پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) دارای به روز ترین تجهیزات اتاق عمل که شامل میکروسکوپهای پیشرفته جراحی اعصاب، دستگاه های سی آرم، لوازم ...