کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۴ تیر ماه

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۸ کد : ۱۰۴۶۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۵۰
کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۴ تیر ماه

کلید واژه ها: پسماند عفونی


نظر شما :