اخبار

پیام تبریک مهندس مهرعلی مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی بمناسبت روز بهداشت محیط گالری

بزرگداشت روز جهانی بهداشت محیط با عنوان " تقویت حوزه های بهداشت محیط برای پیاده سازی اهداف توسعه پایدار " یاد آور نقش آفرینی بسیار گسترده ی بهداشت محیط کشور در عرصه های مختلف مولفه های تاثیر گذار بر سلامت است.

ادامه مطلب

پیام دکتر علیمحمدی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی بمناسبت روز جهانی بهداشت محیط گالری

روز جهانی بهداشت محیط تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۲۲ مطابق با ۴ مهرماه ۱۴۰۱ می باشد که برای امسال شعار "تقویت سیستمهای بهداشت محیط برای اجرای اهداف توسعه پایدار" در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب