اخبار

استفاده از ماسک در شهرستان خنداب به زیر ۴۰ درصد رسیده است/خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب با اعلام اینکه ایمن شدن ۹۰ درصدی در برابر سویه اُمیکرون با دریافت ۳ دُز واکسن کرونا میسر است درباره آغاز موج احتمالی اُمیکرون در صورت غلفت و ساده گرفتن این نوع ویروس هشدار داد و گفت: خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است و ممکن است غافلگیرمان کند.

ادامه مطلب