اخبار

فعالیت مراکز ۱۶ ساعته مختص به درمان کرونا در کنار بیمارستان ها

مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مراکز درمانی ۱۶ ساعته مختص به درمان کرونا در کنار بیمارستانها دایر شده و مراجعین می توانند با مراجعه به این مراکز از بار بیمارستان ها کم کنند.

ادامه مطلب

شش اصل مهم در کنترل بیماری دیابت

رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در کنترل بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت ۶ اصل آموزش، کنترل وزن، تغذیه، ورزش و فعالیت بدنی، مصرف داروها، خود پایش و خودمراقبتی نقش مهمی دارند.

ادامه مطلب