اخبار

تبریک دکتر نظری بمناسبت هفته بهداشت روان (۱۸-۲۴ مهر ماه)

تبریک دکتر نظری بمناسبت هفته بهداشت روان (۱۸-۲۴ مهر ماه) جدید

افزایش کمی و کیفی برنامه های ارتقایی و پیشگیری اولیه از اهداف پیش روی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد است و افزایش پوشش گروه مخاطب در برنامه های آموزش مهارت های زندگی و مهارت فرزندپروری، افزایش توانمندسازی بهورزان و کارشناسان مراقبت سلامت به عنوان جایگاه اولین تماس مراجعین به نظام مراقبت های اولیه بهداشتی، افزایش توانمندسازی پزشکان عمومی به عنوان پل ارتباطی سطح اول خدمات و سطح تخصصی خدمات، از اهداف این گروه در آینده می باشد.

ادامه مطلب

مصاحبه ایرنا با خانم محمودی جدید

اراک - ایرنا - کارشناس سالمندی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: ۱۱ و ۳۷ صدم درصد از جمعیت زیرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی اراک سالمند است که این مهم لزوم سیاست‌های اثربخش در بهبود کیفیت زندگی و رفاه این قشر را دوچندان کرده است.

ادامه مطلب